počítačové siete

IPv6 Workshop

12-14.4.2011 sa uskutočni v ramci CNL prvý IPv6 workshop v spolupráci so 6deploy. Program IPv6 workskhopu bude nasledovný:

Day 1 – 12.04.2011
10:00-10:30 - Welcome and introduction
10:30-11:00 - Introduction to 6DEPLOY
11:00-11:30 - Introduction to IPv6
11:30-12:30 - IPv6 Basics: Protocol and addressing
12:30-13:30 - Lunch
13:30-14:00 - Stateless auto-configuration (EUI-64 based addresses)
14:00-15:00 - Deployment of IPv6 and Transition mechanisms
15:00-15:15 - Coffee break
15:15-16:00 - IPv6 security
16:00-17:30 - Routing and addressing theory

Výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií – 2011

Milé dámy, vážení páni,
ctení podporovatelia slovenskej odbornej terminológie elektronických komunikácií!

Dovoľujeme si Vás informovať, že sme zverejnili nové aktualizované vydanie rezortnej terminologickej pomôcky z oblasti elektronických komunikácií

Výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií – 2011
(anglicko-slovenský a slovensko-anglický), ISBN 978-80-969325-9-7

Rezortná terminologická pomôcka je rozšírená o vyše 1500 nových hesiel spracovaných v roku 2010.

Počítačové siete I.

Katedra počítačov a informatiky FEI TU KOŠICE

Zimný semester, akademický rok 2012/2013

Garant predmetu: František Jakab
Rozsah: 2/2
Semester: Zimný
Forma hodnotenia: Skúška
Prednášajúci: Miroslav Michalko
Cvičiaci: Miroslav Michalko
  Jana Ligušová – KKUI
  Richard Lonščák – KKUI

Počítačové siete (PS)

Katedra počítačov a informatiky FEI TU KOŠICE

Akademický rok 2013/2014

Garant predmetu: František Jakab
Rozsah: 2/2
Semester: Zimný – študijný program Aplikovaná Informatika v anglickom jazyku
Letný – študijné programy Informatika a Počítačové modelovanie
Forma hodnotenia: Skúška
Prednášajúci: Miroslav

Počítačové siete (10) - Peter Feciľák

desiata prednáška z predmetu Počítačové siete, 24.apr.2007


69:50 minutes (8 MB)

Počítačové siete (8) - František Jakab

Prednaska z predmetu Pocitacove siete zo dna 18.apr.2007


83:23 minutes (8 MB)
Syndikovať obsah