girls

“Girls in IT” a LPS

V tomto roku po prvykrat sa LPS pripojilo spolu s FIIT STU k medzinárodnej aktivite, ktorú organizuje Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU) každoročne štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci – tzv. Girl’s in IT Day.
Tento deň je celosvetovým dňom žien v informačno-komunikačných technológiách (IKT). Jeho ITcieľom je motivovať dievčatá k výberu technického a IT vzdelania a následne k zamestnaniu v tomto sektore.

Syndikovať obsah