Reprezentant skupiny MONICA v súťaži ACM SPY o najlepšiu diplomovú prácu

V dňoch 5-6.6.2014 sa na Katedre počítačov a informatiky Technickej univerzity v Košiciach uskutočnili štátne záverečné skúšky a obhajoby diplomových prác. V rámci týchto skúšok bolo spomedzi všetkých 154 diplomových prác vybraných komisiou 12 najlepších kandidátov. Dňa 7.8.2014 z 12 kandidátov po opätovnom prehodnotení vybrala komisia 6 najlepších, ktoré budú reprezentovať Fakultu elektrotechniky a informatiky v súťaži ACM SPY o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti informatiky a informačných technológií.

ACM SPY (Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year) je oficiálna súťaž najprestížnejších českých a slovenských univerzít o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti informatiky a informačných technológii. Cieľom súťaže je podporiť študentov v ich štúdiu a pomôcť im uplatniť túto snahu i výsledky v praxi (viac info na http://www.acm-spy.sk/).

Medzi najlepšie práce sa dostala aj diplomová práca vývojára a aktívneho člena MONICA Laboratória počítačových sietí (LPS -- CNL) Samuela Tremka (v súčasnosti už inžiniera) s názvom "Redukcia informácií o IP tokoch za účelom zníženia záťaže monitorovacích systémov". Samo však nevyniká len v informatike ale aj v oblasti hudby. Zhodnoťte sami: https://www.youtube.com/watch?v=M7l1cMCDeZM

Celý tím Monica a CNL by týmto chcel zablahoželať Samovi k jeho úspechom. Sme veľmi hrdí, že sme mohli mať v tíme člena s takýmito výnimočnými zručnosťami. Držíme ti palce v ďalších etapách súťaže.