Podpora konferencie o vzdelávaní - AmCham Initiative 2012: Year of Education

Amcham ED conference 2012

V uto­rok 30. ok­tób­ra 2012 v ho­te­li Crowne Pla­za v Bra­tis­la­ve sa us­ku­toč­nila Kon­fe­ren­cia o bu­dúc­nos­ti vzde­lá­va­nia na Slo­ven­sku, kto­rú or­ga­ni­zovala Ame­ric­ká ob­chod­ná ko­mo­ra v SR (Am­Cham) pod zá­šti­tou mi­nis­tra škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu SR Du­ša­na Čap­lo­vi­ča pri príl­eži­tos­ti ini­cia­tí­vy 2012: Rok vzde­lá­va­nia.

Videotím CNL zabezpečil živé vysielanie tejto konferencie spolu s prepojením na sociálne siete Twitter a Facebook. Vysielanie bolo možné sledovať prostredníctvom nášho videoservera, odkiaľ sa objavil embed vysielania aj na portály ITnews.sk

To­to pres­tíž­ne po­du­ja­tie, ktorého sa zúčastnilo takmer 300 účastníkov, ot­vo­rilo pries­tor na pre­zen­tá­ciu rie­še­ní čle­nov ini­cia­tí­vy (fir­my, ško­ly a od­bor­ní­ci na vzde­lá­va­nie) pred­sta­vi­te­ľom vlá­dy SR a dis­ku­siu o tom, ako pris­pieť k re­for­me vzde­lá­va­cie­ho sys­té­mu na Slo­ven­sku a k je­ho efek­tív­ne­mu pre­po­je­niu s po­žia­dav­ka­mi tr­hu prá­ce.

Amcham ED conference 2012

Viac informácií:
http://www.amcham.sk/events/1779_education-conference
http://www.itnews.sk/spravy/biznis/2012-10-29/c152039-konferencia-o-budu...

PrílohaVeľkosť
gXY7.ec2012_invitation_jpg_480.jpg61.83 KB
amchamkonf.JPG58.67 KB

Komentáre

kamagra (generic viagra) chewable 100 mg

pulmonary arterial hypertension and viagra. edhelpsi.mdhelpserv.com - how do you make viagra work better,

when will a generic form of viagra be available

best natural viagra food. edhelpaz.mdhelpserv.com - viagra in your 20s,

who is the beautiful woman in the viagra commercial

when will viagra patent expire in us. edhelpun.mdhelpserv.com - how much is viagra uk,

does viagra help in pe

viagra pfizer 50 mg. edhelpla.mdhelpserv.com - how to get viagra to work best,

viagra vs herbal pills review

can i take l arginine and viagra together. edhelpcourt.mdhelpserv.com - how to use viagra tablets first time,

can viagra affect fertility

what is the most common dose of viagra. edhelper.mdhelpserv.com - what is the difference between generic viagra,

male angel viagra natural

viagra blonde commercial girl. viagra online - does viagra increase size,

who is the dark haired woman in the viagra commercials

can viagra cure psychological impotence. edhelpking.mdhelpserv.com - taking viagra without erectile dysfunction,

pills that work as good as viagra

how old is the actress in the viagra commercial. edhelpfi.mdhelpserv.com - what happens when a girl has viagra,

side effects of mixing viagra and cialis

can i use viagra daily. edhelpwe.mdhelpserv.com - how long can i last if i take viagra,

what the difference between cialis viagra and levitra

how to tell fake viagra pills. edhelpci.mdhelpserv.com - how do i get viagra off my doctor,

cialis for daily use with viagra

is viagra dangerous for diabetics. edhelpnick.mdhelpserv.com - viagra generic equivalent south africa,

can you use cialis and viagra at the same time

viagra off patent in australia. edhelpla.mdhelpserv.com - dosage comparison viagra and cialis,

best way to obtain viagra

buying viagra in chiang mai. edhelpla.mdhelpserv.com - generic viagra suppliers in south africa,

viagra before and after pictures

what would happen if i a girl took viagra. edhelppet.mdhelpserv.com - who is the woman in viagra ads,

peak time for viagra

i'm 21 what will happen if i take viagra. edhelpchron.mdhelpserv.com - british lady viagra commercial,

will humana cover viagra

viagra raises heart rate. edhelpking.mdhelpserv.com - chewable viagra soft tabs,

average age men start using viagra

herbal viagra in australia. edhelpla.mdhelpserv.com - who is making the female viagra,

viagra benefits in normal men

generic for viagra 100mg. edhelpun.mdhelpserv.com - alternative to viagra drugs,

viagra mennyi ideig hat

use viagra without ed. edhelpga.mdhelpserv.com - generic viagra from united states,

differences viagra cialis levitra

when will viagra go generic in usa. edhelprei.mdhelpserv.com - generic viagra suppliers that accept paypal,

timing of viagra action

how old do you need to be for viagra. edhelpgamb.mdhelpserv.com - best source for canadian viagra,

why viagra doesn't work for me

will viagra cause high blood pressure. edhelpbrit.mdhelpserv.com - side effects womens viagra,

can you take viagra if your on beta blockers

side effects of viagra with alcohol. edhelpun.mdhelpserv.com - does viagra cause melanoma skin cancer,

viagra or cialis or levitra for women

when viagra and cialis doesnt work. edhelpwe.mdhelpserv.com - herbal viagra called reload,

viagra natural vigor x

which is more potent viagra or levitra. edhelpun.mdhelpserv.com - standard dose of viagra,

how do i get my doctor to prescribe me viagra

hearing loss viagra studies. edhelpla.mdhelpserv.com - can viagra increase size,

viagra next day shipping

what is the standard dose of viagra. edhelpla.mdhelpserv.com - names of female viagra in india,

what is a good alternative to viagra

female pink viagra 100mg. edhelpac.mdhelpserv.com - viagra cialis levitra which is better,

viagra patent expiration usa

viagra not work how long does it take 4 herbal. edhelpgamb.mdhelpserv.com - viagra side effects videos youtube,

viagra 50 mg 4 pack

make natural viagra at home. edhelpli.mdhelpserv.com - what is normal dose for viagra,

female viagra in south africa

when will viagra go generic us. edhelpgamb.mdhelpserv.com - why doesn't viagra work,

female viagra at walmart

can i take viagra with high blood pressure medicine. edhelpap.mdhelpserv.com - can you get viagra prescription,

female viagra works too well

i'm a girl and i accidentally took viagra. edhelppet.mdhelpserv.com - what to do if viagra is not working,

can you take herbal viagra on a plane

can viagra cause a false positive drug test. edhelpli.mdhelpserv.com - viagra increase heart rate,

viagra alternatives at rite aid

big love viagra blue review. edhelpga.mdhelpserv.com - can i take levitra and viagra together,

viagra competitors in the uk

what female viagra does. edhelpchron.mdhelpserv.com - what does viagra do for men without ed,

viagra super active 100mg pills

does viagra cause diarrhea. edhelpci.mdhelpserv.com - cialis vs viagra difference,

how to get discounts on viagra

can i take a half a viagra. edhelprie.mdhelpserv.com - maximum safe viagra dose,

benefits of taking viagra

recreational viagra use forum. edhelpbrit.mdhelpserv.com - does viagra pills go bad,

toro herbal viagra side effect

people's experience with viagra. edhelpscin.mdhelpserv.com - generic viagra available in us pharmacies,

viagra alcohol liver damage

how does viagra work for a man. edhelpreau.mdhelpserv.com - viagra for psychological ed,

what do you tell a doctor to get viagra

how long is viagra effective for. edhelpsi.mdhelpserv.com - pfizer viagra patent loss,

viagra and medicare coverage

viagra recreational use dose. edhelpmis.mdhelpserv.com - viagra testimonials for seniors,

brand viagra canadian pharmacy

what happens if i take viagra daily. viagra online - viagra drug interactions flomax,

viagra commercial actress brunette name

pickled cabbage best natural viagra. edhelpmon.mdhelpserv.com - combining viagra and cialis,

viagra tablets side effects in urdu

dark haired woman in viagra commercial. edhelpprof.mdhelpserv.com - expiration of viagra patent,

is there really a generic viagra

what is meaning of viagra in hindi. edhelppric.mdhelpserv.com - overdose of viagra side effects,

which is better viagra or levitra

viagra show in drug test. edhelpfi.mdhelpserv.com - hearing loss viagra studies,

how do you take viagra soft tabs

do viagra make you last longer. edhelpwobb.mdhelpserv.com - tamil translation of viagra,

Poslať nový komentár

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Viac informácií o možnostiach formátovania