Podoby webu CNL

Prvý web laboratória (2003–2006)

titulná stránka

Prvý web bol vytvorený kombináciou technológií HTML + PHP + MySQL. Aj keď web používal dynamické prvky, chýbalo mu príjemné používateľské rozhranie, ktoré by umožnilo jeho používanie viacerým členom laboratória (nie len webmajstrovi).

CMS Drupal 4.6 (2006–2007)

titulná stránka

Nasadenie open source CMS systému Drupal predchádzal test rôznych voľne dostupných redakčných systémov. Vďaka svojim vlastnostiam a výbornému API pre vývoj vlastných modulov Drupal vyhral interný konkurz medzi viacerými CMS systémami. Týmto výberom sa webový portál laboratória stal ľahšie použiteľným a obsahovo značne pestrým.

CMS Drupal 5.x (2007-dnes)

hlavná stránka

Prechod na verziu 5.x systému Drupal nebol úplne plynulý kvôli niekoľkým modulom používaným vo verzii 4.6, čo znamenalo novú inštaláciu systému. Tento systém sa však osvedčil a začali sme plne využívať jeho možnosti, o čom svedčí aj nasadenie na niekoľkých ďalších portáloch spravovaných laboratóriom (RCNA, Videoserver, ACM ICPC na TUKE a ďalšie).

(navštíviť tento web)