Úvod do problematiky kódovania videosignálu

Vo štvrtok 15.mar.2007 sa o 17:00 uskutoční seminár Laboratória počítačových sietí s názvom Úvod do problematiky kódovania videosignálu. Prezentovať bude Tomáš Kanocz a v príspevku sa bude venovať problematike kódovania videa. Seminár bude možné sledovat aj prostredníctvom videokonferenčného systému VRVS (virtuálna miestnost Castle) alebo EVO. Zo seminára bude urobený videozáznam, ktorý bude umiestnený na videoserver.

Cisco Olymp - Príležitosť na úspech!

Spoločnosť Cisco Systems Slovakia aj tento rok poriada celoslovenskú súťaž študentov sieťových akadémií - Cisco Olymp.

Súťaž Cisco Olymp je každoročne organizovanou súťažou pre študentov Cisco akadémií. Pre vysokoškolských študentov sú v rámci súťaže určené dve kategórie - UNI (zapájanie a konfigurácia reálnych zariadení) a PT (riešenie úloh v simulačnom prostredí Packet Tracer). Súťaž sa koná v troch kolách: školské, regionálne a národné.

Počítačové siete (3) - František Jakab

V poradí tretia prednáška z predmetu Počítačové siete, 7.mar.2007


74:39 minutes (8 MB)

Videokonferenčný seminár: Vizionárske myslenie - cesta od radikálnych ideí po inovácie

Srdečne Vás pozývame na videokonferenčný seminár, ktorý bude venovaný tematike Vizionárske myslenie - cesta od radikálnych ideí po inovácie (Visionary Thinking - How to Develop Radical Ideas and Innovations). Seminár sa uskutoční v stredu, dňa 14. mar. 2007 na Technickej Univerzite v Košiciach v posluchárni B-529 (miestnosť na 5. poschodí) o 18.00 hod. Seminár bude trvať maximálne 2 hodiny a bude spojený s občerstvením.

Počítačové siete (2) - František Jakab

Prednaska z predmetu Pocitacove siete, 2.mar.2007


86:23 minutes (8 MB)

Počítačové siete (1) - František Jakab

Uvod do predmetu pocitacove siete, 23.feb.2007


86:01 minutes (8 MB)
Syndikovať obsah