Networking Academy Games

Networking Academy Games ( ďalej už len NAG) sa konal na Slovensku už po ôsmy krát. Medzi študentmi sa teší veľkej popularity. Národné kolo sa uskutočnilo 29.5.2013 na Technickej univerzite v Košiciach. Do národného kola postúpilo zo školských kôl viac ako 100 jednotlivcov, resp. študentských tímov, ktoré súťažili v štyroch kategóriách. V kategóriach HS3 a UNI bolo úlohou tímov a jednotlivcov v priebehu hodiny riešiť praktické konfiguračné úlohy na segmentoch laboratórnej siete. V rámci tretej kategórie PT riešili študenti úlohy v simulačnom prostredí Packet Tracer. V teoretickej časti súťaže všetci súťažiaci overovali svoje teoretické vedomosti formou on-line testu. Po prvýkrát bola organizovaná aj súťaž v rámci novej kategórie, zameranej na tvorbu krátkych vzdelávacích videí.

IT FITNESS TEST

IT FITNESS odštartoval celonárodný on-line test IT znalostí Slovákov pod názvom IT FITNESS TEST. Cieľom je zistiť úroveň základných IT vedomostí a zručností širokej verejnosti na Slovensku. Cieľovou skupinou sú predovšetkým mladí ľudia, študenti stredných a vysokých škôl, otestovať sa však môžu občania všetkých vekových skupín.

Účasť členov LPS na Mentor Network Program

ICETA 2012

Členovia Laboratória počítačových sietí sa zúčastnili na programe organizovanom spoločnosťou CSI Leasing v spolupráci s Americkou obchodnou komorou na Slovensku, Veľvyslanectvom USA a InfoUSA Košice. Na Slovensku sa toto podujatie uskutočnilo už šesť krát v Bratislave a v Košiciach šlo o druhý ročník.

Yulia - we hope you liked it here

Yuliya Tanasyuk
"I really appreciate an opportunity of being a member of a wonderful team of CNL for the last two months at Technical University of Kosice. I’ve got precious experience of giving classes totally in English, working with students, accessing the high-quality equipment; cooperating with network professionals, using up-to-day computer technologies. But among the most powerful achievements of my stay are the people, whom I’ve met here. We were having a very good time together, teaching, learning, travelling, cooking, and having fun. Thank you for being there! I hope for long-lasting relationships, and I’ll be glad to come back to Kosice once more " Yuliya Tanasyuk, assoc. profesor, Yuriy Fedkovych Chernivsti National University, Ukraine (Kosice, 1.2. – 29.3.2013)

Varím, varíš, varíme s našimi hosťami

V Laboratóriu Počítačových Sietí na Technickej univerzite v Košiciach sa dňa 22.03.2013 uskutočnila ďalšia zaujímavá akcia. Naši hostia Yuliya Tanasyuk, assoc. profesor a Dr. Ron J. Kovac, Professor/Consultant nám umožnili spoznať ich domovskú krajinu prostredníctvom jedál, ktoré sami vlastnoručne pripravili. Opäť sa potvrdilo, že všetko je o ľuďoch, ich snahe a keď sa chce, tak aj bez špičkového vybavenia sa dá zhotoviť vynikajúci zážitok v ústach.

Hostia v LPS

od začiatku februára 2013 mame v LPS dvoch hosti zo zahraničných univerzít:

1. Yuliya Tanasyuk, assoc. profesor, z Univerzity v Cernovcach, Ukraina. Bude v LPS v termine od 1.2. do 31.3. 2013.
2. Dr. Ron J. Kovac. Professor/Consultant, Center for Information and Communication Sciences, Ball State University, Muncie, Indiana. Bude v LPS v termine od 5.2 do 30.6. 2013.

Obaja hostia sú LPS v ramci stipendijnych pobytov a podieľajú sa na vyucbe predmetu APS v AJ, zapájajú sa do odbornych aktivit LPS a taktiež pomôcť nám vybudovať kontakty na odbornu komunitu v ich krajinach.

Syndikovať obsah