SETINAIR - Buddy Paddy Competiton

setinair 2013

V pondelok, 16. septembra 2013, sa v priestoroch univerzitnej knižnice uskutočnila konferencia SETINAIR 2013 - Symposium on Emergent Technologies in Artificial Intelligence and Robotics. Konferencie sa okrem odborníkov z oblasti umelej inteligencie a robotiky z Európy , zúčastnili aj uznávaní vedci z Japonska. Súčasťou akcie bolo aj vyhlásenie súťaže o najlepší projekt s využitím humanoidného robota - Buddy Paddy Competition.

NetRiders 2013 v priestoroch CNL

NetRiders 2013V utorok, 24. septembra, sa uskutočnil ďalší ročník prestížnej súťaže NetRiders 2013. Zúčastnených bolo viac než 170 súťažiacich z približne 50 krajín spadajúcich do EMEA regiónu (Europe, Middle East, Africa). Testovanie prebiehalo pomocou online portálu a súťažiaci sa fyzicky nachádzali buď v Cisco office v danej krajine alebo v niektorej zo sieťových akadémií danej krajiny.

Slovenská republika mala v tomto ročníku len jediného zástupcu, študenta Vladimíra Kuchára zo Strednej Priemyselnej Školy Elektrotechnickej (SPŠE) v Košiciach. Ako už býva zvykom, každý súťažiaci absolvoval najprv teoretický test a následne riešenie praktického problému v aplikácii Cisco PackTracer. Obsahovou náplňou tejto súťaže je problematika pokrytá priemyselnou certifikačnou skúškou CCNA resp. jednotlivými semestrami v sieťovom akademickom programe NetAcad, ktoré slúžia na prípravu na ňu. V celkovom poradí sa Vladimír Kuchár umiestnil na vynikajúcom 5. mieste a opäť tak potvrdil silné postavenie Slovenska v súťažiach zameriavajúcich sa na vedomosti z oblasti sieťových technológií.

Kompletnú výsledkovú listinu je možné zhliadnuť tu : Results_2013_NetRiders_EMEA_International_CCNA

V mene Laboratória Počítačových Sietí mu srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov aj do budúcnosti.

Krst Dia šlabikára

Dia slabikarDobrá vec sa podarila! Aj vďaka nášmu laboratóriu, ktoré zapožičalo audio techniku na edukačné a iné zábavné aktivity bol pokrstený Dia šlabikár ako vyvrcholenie projektu zameraného na edukáciu učiteľov združením Spišiačik (www.spisiacik.sk). Dia šlabikár bol slávnostne pokrstený 26.augusta ofinou Zuzany Haasovej a ovocným cukrom, ktorým ho zasypali dia deti zo združenia.

Keďže takmer každý z nás má vo svojom okolí diabetika, bude v rámci spolupráce medzi našim laboratóriom a združením Spišiačik v priebehu zimného semestra odprezentovaný seminár o diabete. Obsahom tohto seminára budú základné informácie o diabete, prvá pomoc pri hypoglykémii ako aj problematika diabetikov na školách.

Návšteva študentov zo SOŠ Košice – Šaca

exkurziaLaboratórium počítačových sietí privítalo študentov zo SOŠ Košice – Šaca, ktorí sa zaujímajú o štúdium na Technickej univerzite v Košiciach. Študenti boli pozvaní do priestorov odbornej učebne laboratória A512, kde im Ing. Peter Feciľak porozprával novinky ohľadom „Sieťového akademického programu" – Cisco Networking Academy. Ten je dnes najväčším a najkomplexnejším profesne orientovaným vzdelávacím programom na svete. Po krátkom úvode boli študentom prezentované zariadenia, ktoré sa nachádzajú v laboratóriu a s ktorými si budú môcť v budúcnosti otestovať svoje znalosti získané na hodinách počítačových sietí. Exkurzia pokračovala do priestorov ITVP štúdia, kde Ing. Dávid Cymbalák oboznámil študentov s projektmi, na ktorých pracuje časť ľudí CNL pod hlavičkou Videotímu.

Labákovica 2013

Varenie gulasuTím CNL organizoval v mesiaci jún ďalšiu labákovicu v znamení dobrého jedla a vynikajúcej atmosféry. Všetci členovia laboratória počítačových sietí sa takto mohli odreagovať od svojich každodenných povinností. Takáto akcia je určená predovšetkým na posilnenie súdržnosti a zvýšenie komunikačných schopností. Všetci si mohli povymieňať skúsenosti a vypočuť rady od starších členov. Zároveň to bola skvelá možnosť spoznať ľudí aj z inej než len formálnej stránky, s ktorou sa stretávajú bežne.


Prezentácie zahraničných hostí v rámci siete CEEPUS

Dňa 17.6.2013 ( Pondelok ) o 14:00 v miestnosti B529 sa v rámci CEEPUS siete uskutočnia prezentácie zahraničných hostí:

Davorka Radakovic, PhD, študentka z Nového Sadu, téma – Extendable modular platform for a dynamic geometry that also included elements of compiler construction.

Assoc. Prof. Simona Motogna, PhD, prodekanka z Kluze, téma – The Executable Foundational UML is a computationally complete and compact subset of UML, designed to simplify the creation of executable UML models.

Syndikovať obsah