Networking Academy Games 2014 - výsledky

Dňa 27.3.2014 sa konalo školské kolo súťaže Networking Academy Games 2014. Školského kola sa zúčastnilo celkom 11 súťažiacich. Na prvých dvoch miestach (nominácia do národného kola) sa umiestnili súťažiaci Attila Sovák a Miloš Nagy. Výhercom blahoželáme.

Spolupráca ANTIK Telecom a LPS

V spolupráci s technologickým partnerom spoločnosťou ANTIK Telecom s.r.o. v rámci projektu Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách, bol vykonaný výskum zameraný na diagnostiku spotrebičov na základe profilu spotreby elektrickej energie v domácnosti. Na to bol využitý ich nový produkt s názvom eMeter. Jeho funkcia spočíva v meraní prúdu, ktorý preteká fázou prívodného vodiča do odberného miesta. Tento prúd sa zaznamenáva v nekonečnej slučke, vypočítava sa z neho výkon a práca – spotrebovaná energia.

Software Defined Networking workshop aj v CNL

SDN workshop v Cisco TelePresence miestnosti na TUKEDňa 20.2 sa v Cisco office v Bratislave uskutočnila celodenná technická prezentácia na tému Software Defined Networking a konkrétne pohľad spoločnosti Cisco na túto problematiku. Napriek nesporne zaujímavej téme pracovné povinnosti neumožnili každému sa fyzicky zúčastniť prezentácie.

Mentor Network Program

Milí čitatelia,

radi by sme Vám dali do pozornosti udalosť pod názov Mentor Network Program, ktorá sa uskutoční 20. marca 2014 v InfoUSA, Košiciach. Najšikovnejší študenti sa budú môcť stretnúť s vybranými CEO osobnosťami pôsobiacimi na Slovensku.

Medzinárodná konferencia ICETA 2013

ICETA 2013V poradí už 11. ročník medzinárodnej konferencie ICETA zameranej na využívanie e-learningových technológií vo vzdelávacom procese sa konal v Starom Smokovci v termíne 24. – 25. október 2013. Nosnou témou tohto ročníka konferencie boli MOOCs, teda Massive Open Online Courses, príspevky prezentujúcich vyzdvihujúce ich výhody a prínosy avšak poukazujúce aj na možné problémy spojené s ich implementáciou do výučbových plánov.

Študenti 5. ročníka navštívili svojho potenciálneho budúceho zamestnávateľa v Krakowe

Cisco Technical Assistance Center v Krakowe je jedno z najväčších Cisco podporných centier v Európe s cieľom podpory zákazníkov v rôznych vysoko odborných sieťových oblastiach. V náväznosti na aktivitu Cisco University Roadshow, ktorá bola zabezpečovaná prostredníctvom KPI, FEI bola študentom poskytnutá možnosť zapojenia sa do projektu inkubátor s cieľom prípravy študentov pre prijímací pohovor do Krakowskeho centra.

Syndikovať obsah