Networking Academy Games

Networking Academy Games ( ďalej už len NAG) sa konal na Slovensku už po ôsmy krát. Medzi študentmi sa teší veľkej popularity. Národné kolo sa uskutočnilo 29.5.2013 na Technickej univerzite v Košiciach. Do národného kola postúpilo zo školských kôl viac ako 100 jednotlivcov, resp. študentských tímov, ktoré súťažili v štyroch kategóriách. V kategóriach HS3 a UNI bolo úlohou tímov a jednotlivcov v priebehu hodiny riešiť praktické konfiguračné úlohy na segmentoch laboratórnej siete. V rámci tretej kategórie PT riešili študenti úlohy v simulačnom prostredí Packet Tracer. V teoretickej časti súťaže všetci súťažiaci overovali svoje teoretické vedomosti formou on-line testu. Po prvýkrát bola organizovaná aj súťaž v rámci novej kategórie, zameranej na tvorbu krátkych vzdelávacích videí.

Výsledky súťaže: Stredoškolský študenti: Kategória HS3 (trojčlenné družstva): 1. SOŠ Handlova, 2. SPŠE Prešov, 3. SS SPŠE N. Zamky;

Kategória UNI: 1. V. Kuchár – SPŠE Košice, 2. J. Pullmann, SOŠ Handlova, 3. M. Kravec, SPŠE Košice.

Kategória PT: 1. V. Kuchár – SPŠE Košice, 2. J. Tóth, SŠ N. Zámky, 3. M. Gallo, SŠ N. Zámky

Vysokoškolský študenti:

Kategória UNI: 1. J. Janovic, 2. J. Hrko, obaja Žilinská univerzita, 3. T. Boroš, STU Bratislava

Kategória PT: 1. A. Sovák – TUKE, 2. V. Straka, STU Bratislava, 3. M. Klotton, Žilinská univerzita

Kategória vzdelávacie videa: 1. Jazda sieťou (TUKE), 2. Mena v sieti internet (SSOŠ Poprad), 3. Obnova hesla (SOŠ Handlova).

Viac informácií nájdete na NETACAD.SK .

Slávnostné vyhlásenie výsledkov národného kola 8. ročníka súťaže študentov a odovzdanie cien víťazom sa bude konať dňa 3.6. 2013 na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity za účasti zástupcov akademickej sféry, IT priemyslu ale aj médií.

Komentáre

Poslať nový komentár

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Viac informácií o možnostiach formátovania