spolupráca

Krst Dia šlabikára

Dia slabikarDobrá vec sa podarila! Aj vďaka nášmu laboratóriu, ktoré zapožičalo audio techniku na edukačné a iné zábavné aktivity bol pokrstený Dia šlabikár ako vyvrcholenie projektu zameraného na edukáciu učiteľov združením Spišiačik (www.spisiacik.sk). Dia šlabikár bol slávnostne pokrstený 26.augusta ofinou Zuzany Haasovej a ovocným cukrom, ktorým ho zasypali dia deti zo združenia.

Keďže takmer každý z nás má vo svojom okolí diabetika, bude v rámci spolupráce medzi našim laboratóriom a združením Spišiačik v priebehu zimného semestra odprezentovaný seminár o diabete. Obsahom tohto seminára budú základné informácie o diabete, prvá pomoc pri hypoglykémii ako aj problematika diabetikov na školách.

IT FITNESS TEST

IT FITNESS odštartoval celonárodný on-line test IT znalostí Slovákov pod názvom IT FITNESS TEST. Cieľom je zistiť úroveň základných IT vedomostí a zručností širokej verejnosti na Slovensku. Cieľovou skupinou sú predovšetkým mladí ľudia, študenti stredných a vysokých škôl, otestovať sa však môžu občania všetkých vekových skupín.

Týždeň vedy a techniky na SOS Sečovce

dedicnost ala novy a stary robotV rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku sme dostali ponuku od Paľa Novotného, nášho starého známeho a niekdajšieho kolegu, prísť porozprávať niečo zaujímavé na jeho súčasné pôsobisko – SOS Sečovce. Nuž – tak sme šli.

Týždeň informatiky na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci 2011

studentiPosledný predprázdninový týždeň na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci strávili študenti druhého ročníka podobne ako vlani zaujímavými aktivitami v rámci týždňa informatiky. Študenti tak mali možnosť v rámci niekoľkých dní ochutnať, ako si jednoducho pripraviť vlastné video, ako spracovať zvuk, upraviť nafotené fotografie, vytvoriť si vlastnú webovú stránku a ako to s tými sieťami vlastne je. No a samozrejme – v tých sieťach sme mali prsty aj my ;)

Opäť sme sa stali priekopníkmi!

Technológia Telepresence je v CNL – prvá inštalácia na akademickej pôde v SR a ČR!

Deň 15.6.2010 sa pre Laboratórium Počítačových Sietí (CNL) a Regionálnu Cisco Sieťovú Akadémiu (RCNA) pri Katedre Počítačov a Informatiky (KPI) Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (FEI) Technickej Univerzity v Košiciach (TUKE) stal v historickom vývoji opäť veľmi významným. V tento deň sa uskutočnil prvý Cisco Telepresence prenos v akademickej sfére v Slovenskej Republike (SR) a to práve medzi TUKE a Slovenskou Technickou Univerzitou v Bratislave (STUBA) v centre riadenia NRN SANET. TUKE sa stala prvou univerzitou v SR, na ktorej bola uvedená do prevádzky Telepresence miestnosť (Cisco CTS-3010). Na prvom “historickom” Telepresence prenose v akademickej sfére v SR sa zúčastnili okrem zástupcov RCNA a CNL na TUKE aj prof. P. Horvath, predseda predstavenstva SANET, na strane STUBA.

Týždeň informatiky na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci

studentiPosledný predprázdninový týždeň na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci strávili študenti druhého ročníka zaujímavými aktivitami v rámci týždňa informatiky. Študenti tak mali možnosť v rámci jedného dňa ochutnať, ako si jednoducho pripraviť vlastné video, ako spracovať zvuk, upraviť nafotené fotografie, vytvoriť si vlastnú webovú stránku a ako to s tými sieťami vlastne je. No a samozrejme – v tých sieťach sme mali prsty aj my ;)

Syndikovať obsah