NAG

Networking Academy Games 2014 - výsledky

Dňa 27.3.2014 sa konalo školské kolo súťaže Networking Academy Games 2014. Školského kola sa zúčastnilo celkom 11 súťažiacich. Na prvých dvoch miestach (nominácia do národného kola) sa umiestnili súťažiaci Attila Sovák a Miloš Nagy. Výhercom blahoželáme.

Networking Academy Games

Networking Academy Games ( ďalej už len NAG) sa konal na Slovensku už po ôsmy krát. Medzi študentmi sa teší veľkej popularity. Národné kolo sa uskutočnilo 29.5.2013 na Technickej univerzite v Košiciach. Do národného kola postúpilo zo školských kôl viac ako 100 jednotlivcov, resp. študentských tímov, ktoré súťažili v štyroch kategóriách. V kategóriach HS3 a UNI bolo úlohou tímov a jednotlivcov v priebehu hodiny riešiť praktické konfiguračné úlohy na segmentoch laboratórnej siete. V rámci tretej kategórie PT riešili študenti úlohy v simulačnom prostredí Packet Tracer. V teoretickej časti súťaže všetci súťažiaci overovali svoje teoretické vedomosti formou on-line testu. Po prvýkrát bola organizovaná aj súťaž v rámci novej kategórie, zameranej na tvorbu krátkych vzdelávacích videí.

Networking Academy Games 2013

Amcham ED conference 2012
Aj tento rok pre Vás zorganizovalo Laboratórium počítačových sietí medzinárodnú súťaž NAG(Networking Academy Games). Cieľom súťaže je umožniť študentom stredných a vysokých škôl prezentovať svoje vedomosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci programu Sieťových akadémií Cisco v Slovenskej republike a oceniť najlepších z nich (skupiny aj jednotlivcov).

Nag je tu aj v roku 2010

titulná stránka Aj tento rok sa podieľame na organizácii medzinárodnej súťaže NAG (Networking Academy Games, www.netacad.sk/nag ). Školské kolo súťaže sa bude konať 17.2.2010 od 09:00 v miestnosti B521. Školské kolo súťaže bude pozostávať z praktickej úlohy, ktorú bude potrebné vyriešiť. Praktické zadanie bude realizované v prostredí aplikácie Packet Tracer 5.2. Dvaja najlepší postupujú do národného kola.

NAG 2009

titulná stránka Študenti slovenských stredných a vysokých škôl sa môžu tohto roku opäť zapojiť do prestížnej súťaže NAG 2009 (Network Academy Games 2009). Ide o druhý ročník súťaže, ktorý umožní viac ako 5000 študentom, zapojeným v súčasnosti do programu Sieťových akadémií Cisco v Slovenskej republike, ukázať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci uvedeného programu.

Syndikovať obsah