CNL

NetRiders 2013 v priestoroch CNL

NetRiders 2013V utorok, 24. septembra, sa uskutočnil ďalší ročník prestížnej súťaže NetRiders 2013. Zúčastnených bolo viac než 170 súťažiacich z približne 50 krajín spadajúcich do EMEA regiónu (Europe, Middle East, Africa). Testovanie prebiehalo pomocou online portálu a súťažiaci sa fyzicky nachádzali buď v Cisco office v danej krajine alebo v niektorej zo sieťových akadémií danej krajiny.

Slovenská republika mala v tomto ročníku len jediného zástupcu, študenta Vladimíra Kuchára zo Strednej Priemyselnej Školy Elektrotechnickej (SPŠE) v Košiciach. Ako už býva zvykom, každý súťažiaci absolvoval najprv teoretický test a následne riešenie praktického problému v aplikácii Cisco PackTracer. Obsahovou náplňou tejto súťaže je problematika pokrytá priemyselnou certifikačnou skúškou CCNA resp. jednotlivými semestrami v sieťovom akademickom programe NetAcad, ktoré slúžia na prípravu na ňu. V celkovom poradí sa Vladimír Kuchár umiestnil na vynikajúcom 5. mieste a opäť tak potvrdil silné postavenie Slovenska v súťažiach zameriavajúcich sa na vedomosti z oblasti sieťových technológií.

Kompletnú výsledkovú listinu je možné zhliadnuť tu : Results_2013_NetRiders_EMEA_International_CCNA

V mene Laboratória Počítačových Sietí mu srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov aj do budúcnosti.

Návšteva študentov zo SOŠ Košice – Šaca

exkurziaLaboratórium počítačových sietí privítalo študentov zo SOŠ Košice – Šaca, ktorí sa zaujímajú o štúdium na Technickej univerzite v Košiciach. Študenti boli pozvaní do priestorov odbornej učebne laboratória A512, kde im Ing. Peter Feciľak porozprával novinky ohľadom „Sieťového akademického programu" – Cisco Networking Academy. Ten je dnes najväčším a najkomplexnejším profesne orientovaným vzdelávacím programom na svete. Po krátkom úvode boli študentom prezentované zariadenia, ktoré sa nachádzajú v laboratóriu a s ktorými si budú môcť v budúcnosti otestovať svoje znalosti získané na hodinách počítačových sietí. Exkurzia pokračovala do priestorov ITVP štúdia, kde Ing. Dávid Cymbalák oboznámil študentov s projektmi, na ktorých pracuje časť ľudí CNL pod hlavičkou Videotímu.

Labákovica 2013

Varenie gulasuTím CNL organizoval v mesiaci jún ďalšiu labákovicu v znamení dobrého jedla a vynikajúcej atmosféry. Všetci členovia laboratória počítačových sietí sa takto mohli odreagovať od svojich každodenných povinností. Takáto akcia je určená predovšetkým na posilnenie súdržnosti a zvýšenie komunikačných schopností. Všetci si mohli povymieňať skúsenosti a vypočuť rady od starších členov. Zároveň to bola skvelá možnosť spoznať ľudí aj z inej než len formálnej stránky, s ktorou sa stretávajú bežne.


Networking Academy Games

Networking Academy Games ( ďalej už len NAG) sa konal na Slovensku už po ôsmy krát. Medzi študentmi sa teší veľkej popularity. Národné kolo sa uskutočnilo 29.5.2013 na Technickej univerzite v Košiciach. Do národného kola postúpilo zo školských kôl viac ako 100 jednotlivcov, resp. študentských tímov, ktoré súťažili v štyroch kategóriách. V kategóriach HS3 a UNI bolo úlohou tímov a jednotlivcov v priebehu hodiny riešiť praktické konfiguračné úlohy na segmentoch laboratórnej siete. V rámci tretej kategórie PT riešili študenti úlohy v simulačnom prostredí Packet Tracer. V teoretickej časti súťaže všetci súťažiaci overovali svoje teoretické vedomosti formou on-line testu. Po prvýkrát bola organizovaná aj súťaž v rámci novej kategórie, zameranej na tvorbu krátkych vzdelávacích videí.

Yulia - we hope you liked it here

Yuliya Tanasyuk
"I really appreciate an opportunity of being a member of a wonderful team of CNL for the last two months at Technical University of Kosice. I’ve got precious experience of giving classes totally in English, working with students, accessing the high-quality equipment; cooperating with network professionals, using up-to-day computer technologies. But among the most powerful achievements of my stay are the people, whom I’ve met here. We were having a very good time together, teaching, learning, travelling, cooking, and having fun. Thank you for being there! I hope for long-lasting relationships, and I’ll be glad to come back to Kosice once more " Yuliya Tanasyuk, assoc. profesor, Yuriy Fedkovych Chernivsti National University, Ukraine (Kosice, 1.2. – 29.3.2013)

Vianočná atmosféra v CNL

CNLvianocePosledné týždne decembra si mohli členovia CNL vychutnávať špeciálne labákovské perníčky, ktoré pre nich napiekol Ján Švec. Každý člen mohol ochutnať, ako chutí Tux alebo logo laboratória. Perníčky boli naozaj fajné, dúfajme, že o rok nás Janči prekvapí opäť nejakým sladkým darčekom.
Ďakujeme!

Syndikovať obsah