Cisco

Software Defined Networking workshop aj v CNL

SDN workshop v Cisco TelePresence miestnosti na TUKEDňa 20.2 sa v Cisco office v Bratislave uskutočnila celodenná technická prezentácia na tému Software Defined Networking a konkrétne pohľad spoločnosti Cisco na túto problematiku. Napriek nesporne zaujímavej téme pracovné povinnosti neumožnili každému sa fyzicky zúčastniť prezentácie.

Členka CNL na stránke Netacadu

Laboratórium počítačových sietí bolo opäť zviditeľnené na svetovej mape „sieťarov“. Výraznou mierou sa o to postarala členka CNL Veronika Klauzová. Táto študentka druhého ročníka inžinierskeho stupňa na Technickej univerzite v Košiciach sa zaradila do veľkej rodiny inštruktorov CCNA. Za sebou už má niekoľko kurzov a samozrejme aj študentov, perfektne pripravených na ďalšie štúdium počítačových sietí.

Wow, hovoria o nás už aj v Amerike!

Naša spoločná spolupráca pomocou TelePresence technológie so sieťou stredných škôl v USA dostala dobrú reklamu! Priamo na oficiálnom Cisco YouTube kanáli bolo nedávno publikované video kde sme spomenutí aj my - TUKE, CNL :-)

Akcia China Friendly Match a jej výsledky

Laboratórium počítačových sietí sa zapojilo do súťaže s názvom China Friedly Match, pri ktorej bol využitý nástroj Cisco Packet Tracer v5.3.3. Súťaže konajúcej sa dňa 28.6.2012 sa zúčastnilo celkom 14 dvojčlenných tímov z rôznych krajín, pričom Slovensko v tomto zápase reprezentovali Martin Kriška a Attila Sovák z Technickej Univerzity v Košiciach.
Team Slovakia

Girls in IT

Vedeli ste, že existuje medzinárodný deň žien v IT? Tento deň pripadá na magický deň – štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci :-) . A pri tejto príležitosti zorganizovala spoločnosť Cisco aktivitu na podporu žien v IKT sektore s názvom “Girls in IT”. Týmto chce podporiť myšlienku zamestnávania žien v IKT sektore a motivovať mladé študnetky k štúdiu technológií a informatiky. Preto pozvalo niekoľko úspešných žien: Juditu Sehálkovú, Beatu Brestenskú, Veroniku Klauzovú a Klaudiu Bakšovú – Dopelt.

Medzinárodná súťaž Cisco v Packet Tracer-i

V spoločnosti Cisco upravili nástroj Packet Tracer, ktorý slúži na simulovanie sieťových zariadení. Doprogramovali k nemu rozhranie pre organizovanie takzvaných "on-line" súťaží. V rámci systému využívajú multipoužívateľské funkcie a pripojenie na ich centrálny PT server. Obsahuje mechanizmus pre aktivovanie zadania v danom čase priamo z centrálneho servera. To znamená, že v princípe sa zadanie spustí všetkým sútažiacim naraz bez potenciálnych problémov.

Syndikovať obsah