Blog používateľa pekar

Reprezentant skupiny MONICA v súťaži ACM SPY o najlepšiu diplomovú prácu

V dňoch 5-6.6.2014 sa na Katedre počítačov a informatiky Technickej univerzity v Košiciach uskutočnili štátne záverečné skúšky a obhajoby diplomových prác. V rámci týchto skúšok bolo spomedzi všetkých 154 diplomových prác vybraných komisiou 12 najlepších kandidátov. Dňa 7.8.2014 z 12 kandidátov po opätovnom prehodnotení vybrala komisia 6 najlepších, ktoré budú reprezentovať Fakultu elektrotechniky a informatiky v súťaži ACM SPY o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti informatiky a informačných technológií.

Syndikovať obsah